www.homeopathievoordieren.info

Sandra Lankhorst: 06-25 24 04 25

Homeopathie is een fantastische geneesmethode! De meeste mensen komen ermee in aanraking als bij hun dier een ernstige (ongeneeslijke) ziekte is geconstateerd. Met behulp van homeopathie kunnen veel van deze dieren toch geholpen worden.

Sandra Lankhorst Homeopathie voor Dieren

Mijn naam is Sandra Lankhorst. Ik ben me gaan verdiepen in 'Homeopathie voor dieren' door mijn onlangs overleden Westie van 9 jaar. Mijn passie is het helen van honden middels 'homeopathie voor dieren' waarbij respect, vertrouwen, intuïtie en liefde voor dieren mijn belangrijkste drijfveren zijn.

Vanuit mijn ervaring met m'n honden ben ik er achter gekomen dat de behandeling van de dierenarts veel te veel gericht is op het inzetten van symptoom bestrijdende farmaceutische 'geneesmiddelen' die echter niet de diepere oorzaak van de klachten aanpakken. Bij acute klachten uiteraard eerst naar de dierenarts maar bij chronische klachten is het overwegen van Homeopathie een dankbare keuze.

Wanneer homeopathie?
De meeste aandoeningen, lichamelijke en psychische, chronische en acute, zijn goed te behandelen:
Artrose, heupdysplasie, OCD, reuma, longklachten zoals longontsteking, bronchitis en COPD,
acute ontstekingen, chronische diarree, verlammingen, slecht genezende wonden, klachten na een ongeluk,
klachten na operatie, klachten na en begeleiden van vaccinaties, vruchtbaarheidsproblemen, 
gedragsproblemen etc.

Het is verbazingwekkend, hoeveel schijnbaar ongeneeslijke aandoeningen ook kunnen verdwijnen!

Hoe werkt homeopathie?
Door een uitgebreid vraaggesprek over uw dier en na eventueel nader onderzoek kom ik tot de keuze van dát homeopathische geneesmiddel, dat het beste bij uw dier past. Door dit geneesmiddel wordt het zelf herstellend vermogen van de zieke gestimuleerd en verdwijnen de klachten.

Voor wie is homeopathie werkzaam?
In principe werkt homeopathie bij alle mensen en bij alle dieren (en bij planten). Je hoeft er dus niet in te geloven. Wel is het belangrijk dat ik voldoende informatie krijgt om een goed werkend middel voor te schrijven. Om de werking van het middel te kunnen evalueren, is een goede samenwerking nodig. Dit vraagt dus ook inspanning van de patiënt (en eventueel ouders of begeleiders), of van de eigenaar van het dier. Als het medicijn precies past bij de symptomen die de patiënt heeft, kan de patiënt snel en natuurlijk genezen. Past het medicijn enigszins dan gaat de genezing trager of onvolledig. Voor sommige patiënten wordt er geen goed middel gevonden en gebeurt er niets.

De behandeling:
Het eerste consult/vraaggesprek duurt bij chronische aandoeningen drie kwartier tot een uur, de vervolgconsulten duren 5 tot 20 minuten. Bij acute aandoeningen is de consult tijd meestal korter. Afhankelijk van de ernst van de ziekte varieert de behandelingsduur van één dag tot enkele maanden, in uitzonderingsgevallen langer. Acuut zieke dieren reageren in de regel erg snel op homeopathische middelen. En bij chronische aandoeningen is het verwonderlijk, hoe snel een verbetering kan optreden.

De kosten:
Aan het eerste gesprek zijn geen kosten verbonden, u kunt altijd even vrijblijvend bellen.
Mag ik uw dier in behandeling nemen ontvangt u hiervoor een consult factuur van € 30,-                                                          Na ontvangst van de betaling ontvangt u een recept voor het homeopatisch geneesmiddel.
De kosten van homeopatische geneesmiddelen variëren meestal tussen de € 20,- en € 30,-                                                    Vervolgconsult (na 4 weken) bedraagt € 20,- We kijken dan samen naar het genezingsproces van uw dier.

'Homeopathie voor dieren' werkt als volgt: 

Is uw dier ziek of voelt het zich niet lekker neem dan even contact met me op: 06-25 24 04 25

Dashe4Ever

Ik kijk daarna (na het eerste vrijblijvende contact) zorgvuldig naar het klachten- en symptomen-patroon bij uw dier. Vervolgens kijk ik of er een homeopatisch geneesmiddel is wat voor deze klachten kan worden ingezet. U ontvangt daarna een recept voor dit geneesmiddel en kunt dit zelf bestellen in de Homeopatische Apotheek middels de link die u dan ook ontvangt. 

Zodra het geneesmiddel in huis is hebben wij weer even contact om de inname zorgvuldig te bespreken. 

Tot gauw. Groetjes Sandra (Dashe4ever) 

E-mailen
Bellen
Map
Info